UNIREKON LOGO BW

20 let
zkušeností

více než
500 projektů

Záruka až
10 let

Poslední realizovaný projekt

'16 - '20

Rekonstrukce střešního pláště objektu sociální budovy TOL v Olomouci
Demontáž ventilačních šachet a komínů, výroba a montáž nové železobetonové konstrukce pro VZT, Provedení nové hydroizolace střechy pomocí PVC fólie, nové oplechování, žlaby, svody a nový hromosvod
Oprava střechy objektuč.B87 ve výrobním areálu Bludovice u Nového Jičína
Kompletní rekonstrukce plochého střešního pláště se zateplením z EPS kašírovaných dílců a nové hydroizolace střechy, nové oplechování
Oprava ploché střechy ATS 44, ul. I. P. Pavlova, č. p. 3323, Frýdek-Místek
V rámci rekonstrukce byla provedena demontáž střešního pláště, vybourání stávajícící skladby. Dále provedeno vyrovnání povrchu, pokládka parozábrany s AL, pokládka EPS a klínů z EPS. Následně byla provedena montáž samolepísího pásu a vrchního pásu, výměna vpusti, nadstavení atiky OSB deskami a montáž nového oplechování. Demontáž a montáž hromosvodu.
Kulturní dům pro seniory Sušilova Prostějov
rekonstrukce střechy se zateplením, terasa a zelená střecha
VŠ Nezvala 1/801 , Havířov Město
Oprava plochých střech a nová hydroizolace střešního pláště
Viladomy a rodinné domy Kamenec – Jih, Frýdek Místek – novostavby
nové ploché střešní pláště se zateplením na bytových domech a řadovkách, zemní iztolace
Přestavba objektu Parkoffice na zdravotnické zařízení
rekonstrukce střech se zateplením
Dostavba tělocvičny ve sportovním areálu v Palkovicích
rekonstrukce střechy se zateplením
Oprava sedlové střechy malého sklonu objektu dílen , nacházejícího se v areálu Městských služeb Rýmařov
Kompletní rekonstrukce střešního pláště se zateplením z EPS, vyspravení atiky,  nové oplechování a hromosvod
Rekonstrukce střechy RD ve Vřesině, ul. Větrná
Kompletní rekonstrukce plochého střešního pláště včetně parozábrany z asfaltových pásů a zateplení z EPS,krytina PVC , nové oplechování, nové žlaby a svody
Výměna střešní krytiny nad nebytovou částí  DZU ve Studénce
Kompletní rekonstrukce plochého střešního pláště se zateplením z EPS, výměna 14ks světlíků, nové oplechování
17007 Godula – oprava střechy, sklad C2 v Hnojníku
Dodávka a montáž hydroizolace střešního pláště včetně zateplení. Montáž nových žlabů a svodů, hromosvod
Oprava střechy výjezdového stanoviště ZZS v NJ
Kompletní zhotovení střešního pláště včetně nového bednění a  montáž klempířských prvků
Rekonstrukce střechy Obecní dílny ve Velké Polomi
Kompletní provedení rekonstrukce střechy se zateplením. V rámci rekonstrukce byl proveden dřevěný záklop z OSB desek,následně položena EPS se samolepícím pásem a nataven modifikovaný asfaltový pás, provedeno nové oplechování a výměna žlabů a svodů. Zhotoven nový dřevěnéhý přístřešek s plechovou krytinou.
Oprava ploché střechy PS 28, ul. V. Nezvala, č. p. 2274, Frýdek-Místek
V rámci výměny střešní krytiny bylo provedeno vyrovnání povrchu, následně byla provedena pokládka EPS. Nato byla provedena montáž geotextilie, střešní PVC fólie a montáž odvětracích komínků.
Zateplení střechy objektu Energobloku, VšB Ostrava
Rekonstrukce střechy , vyrovnání povrchu, prořezání nerovrostí, pokládka tepelné izolace a montáž hyrdoizolace, výměna vpustí a větracích komínků, výměna oplechování a klempířských prvků.
Oprava zemní izolace objektu bytového domu Čs. Exilu 480, Ostrava
Provedení hydroizolace základové hrany, vytažení hydroizolace nad terén, hydroizolace základových patek, výměna nopové fólie včetně ukončovací lišty. Úprava a oprava kanalizačních přípojek. Provedení drenáží. Položení chodníků a okapových chodníků.
Oprava střechy rozvodny R22kV v Karviné
Provedení nové hydroizolace. V rámci opravy byla odstraněna veškerá stará izolace a oplechování. Následně provedena nová hydroizolace střechy – pokládka geotextilie a PVC fólie, montáž nového oplechování a montáž nových žlabů.
Oprava Střešní konstrukce nad Bytovou Částí domu s byty zvláštního určení ve Studénce
Provedení nové hydroizolace. V rámci opravy byla provedena pokládka parozábrany, tepelné izolace, geotextilie a PVC  folie, oprava střešních vpustí. Oprava mezistřešního žlabu viplanylem a montáž přítlačných lišt, bylo provedeno nové oplechování atik TiZn plechem. Demontáž a montáž nového hromosvodu.
Rekonstrukce a zateplení školy Tyršova 500, Letovice
Dodávka a montáž střešní krytiny, zhotovení spádových klínů v části střechy se špatným spádem,úprava atiky z OSB desek a montáž klempířských prvků. Zateplení střechy pomocí EPS, pokládka PVC fólie, osazení nového střešního výlezu.
Energetické úspory objektu budovy stravování v areálu  Dopravního podniku Ostrava
Kompletní dodávka a montáž střešního pláště živičnou krytinou včetně tepelné izolace, spádování plochy polystyrenbetonem.  Dodávka montáž klempířských a ostatních dokončovacích prvků ploché a šikmé střechy. Dodávka a montáž parapetů. Zateplení půdního prostoru šikmé střechy minerální vatou. Demontáž, nadstavení a zpětná montáž pergoly.
Rekonstrukce ZOO PRAHA
Oplechování a zateplení pavilonu papoušků. 
Použitá byla plechová krytina click, zateplení PIR deskami
Oprava střechy bývalé budovy VTK SE, ČSM
Provedení nové hydroizolace, vyrovnání povrchu, montáž středního dělícího pásu, výměna střešních vpustí a zhotovení nových vnitřních svodů s napojením na stávající kanalizaci. Montáž přítlačných lišt.
Zateplení diagnostického komplementu FNO, pavilony D+E
Kompletní dodávka a montáž střešního pláště včetně tepelné izolace, obložení atik OSB deskami, dodávka a montáž klempířských prvků.
Energetické úspory objektu Vrchní stavba – budova dílen v areálu Dopravního podniku Ostrava
Kompletní dodávka a montáž střešního pláště živičnou krytinou včetně tepelné izolace, klempířských a ostatních dokončovacích prvků ploché střechy. Dodávka a montáž parapetů.
unirekon white

20 let
zkušeností

více než
500 projektů

Záruka až
10 let

Kontakt

Švermova 61, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

kruppova@unirekon.cz

+420 733 713 474

Sociální sítě