fbpx
LOGO 20

Švermova 61,
709 00 Ostrava – Mariánské hory

fve@unirekon.cz

+420 733 713 474

Sociální sítě

Fotovoltaická elektrárna s dotací pro rodinné a bytové domy

Mějte ji od nás nainstalovanou už za měsíc s vyřízením dotace i veškeré administrativy. 

V případě využití dotace se návratnost elektrárny pohybuje standardně v rozmezí 5–10 let a záleží na mnoha faktorech. U našich projektů se nejčastěji pohybujeme okolo hranice 6 let. Po této době si elektřinu z elektrárny generujete prakticky zdarma. Úsporu na faktuře za elektřinu uvidíte však okamžitě. Elektrárna za celou svou životnost umí vygenerovat úsporu ve výši 3-4násobku její pořizovací ceny.

V praxi předpokládáme životnost panelů 30 i 40 let. Během této doby bude pravděpodobně nutné vyměnit jedenkrát měnič stejnosměrného proudu na střídavý, který elektrárna potřebuje. Baterie mají životnost 20 let, i když časem jejich kapacita mírně klesá.

Fotovoltaický systém montujeme zpravidla do 2 dnů od započetí prací. Před započetím prací však musíme za vás požádat o povolení majitele distribuční soustavy (ČEZ nebo EGD) a taktéž i poté, kdy je elektrárna nainstalovaná. Celou tuto agendu za vás vyřídíme na základě plné moci. Proto ale první možný den, kdy budete moci elektrárnu opravdu zapnout jsou 2 měsíce od podpisu smlouvy. Jednotlivé kroky postupu najdete na této stránce níže.

Zásahy do domu nejsou nikterak zásadní. Potřebujeme akorát místo pro umístění komponentů (standardně v garáži nebo technické místnosti) a musíme je pomocí kabelů propojit s panely na střeše a vašim domovním rozvaděčem. Veškerý postup instalace s vámi řešíme na předinstalační prohlídce, kde se s vámi domluvíme, jak budeme postupovat.

Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % celkových přímých realizačních výdajů. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je 200 000 Kč plus dotace na projekt ve výši 5 000 Kč. Pro Moravskoslezský kraj je navíc dotace navýšená o 10 %, tudíž maximální výše podpory je 225 000 Kč. Pokud si k fotovoltaice nainstalujete wallbox (nabíječku) pro elektromobil, dostanete dotaci dalších 40 000 Kč.

Pro získání dotace je nutností být majitelem domu, který je zkolaudován alespoň 2 roky, a který je určen k bydlení, nikoli k podnikání. Pokud dům vlastní firma a pronajímá jej k bydlení, lze čerpat dotaci taktéž.

Finální dokumentaci pro vyplacení dotace lze podat až po připojení elektrárny k distribuční síti (cca měsíc po instalaci elektrárny). Celý proces jejího schválení a vyplacení je závislé na množství podaných žádostí. Z naší zkušenosti bývá žádost vyplacena po podání žádosti do 3 měsíců, často je to však mnohem dříve.

Jak elektrárna
funguje?

Podívejte se na jednoduché znázornění toku elektřiny v níže uvedených hodinách:

Fungování ve 4 hodiny

V době spánku rodinný dům odebírá minimum elektrické energie pouze na běžné spotřebiče, které jsou zapojeny (lednička apod.). V tuto chvíli není možné vyrobenou elektrickou energii odebírat z fotovoltaických panelů, jelikož jim není dodáváno slunečního záření. Potřebná energie je odebírána ze zbytků energie z baterie, která se nabila minulý den.

Fungování v 8 hodin

Ráno je typické pro přípravu členů rodinného domu na odchod do školy nebo práce a tím se odběr elektrické energie zvyšuje. Touto dobou se již částečně odebírá energie z fotovoltaických panelů, ale přeci jen kvůli slabšímu slunečnímu svitu a pravděpodobně i již vybité baterii (záleží na její kapacitě a spotřebě domu), je využívána i energie z distribuční sítě.

Fungování v 10 hodin

V tuto dobu je rodinný dům zpravidla neobýván, proto je opět spotřeba elektrické energie nízká. Panely však generují takový výkon, který pokrývá spotřebu domu a zároveň nabíjí baterie.

Fungování ve 13 hodin

V poledne jsou fotovoltaické panely zpravidla nejefektivnější a poskytují největší produkci z celého dne. Spotřeba energie domu je stále nízká. Proto se nabíjí baterie maximálním nabíjecím výkonem. Zbytek domem nebo baterií nespotřebované energie tzv. přeteče do distribuční sítě. 

Fungování v 16 hodin

Baterie je plně nabitá, panely stále dostatečně poskytují takový výkon, aby zvládly pokrýt spotřebu rodinného domu, která je již vyšší za předpokladu, že se obyvatelé vrací domů a využívají více spotřebičů. Vyrobená elektřina, která není domem spotřebována a je posílaná do distribuční sítě jako přetok.

Fungování v 18 hodin

Dům je ve fázi velkého odběru (členové domácnosti jsou doma, a používají spotřebiče). Fotovoltaické panely jsou stále schopny vyrábět elektřinu, ale většinou již ne v plném výkonu. Dopomáhá tedy plně nabitá baterie. Odběr z distribuční sítě zatím není nutný.

Fungování ve 20 hodin

V tuto večerní hodinu již fotovoltaické panely produkují energii v zanedbatelné míře, rodinný dům odebírá veškerou elektrickou energii z baterie a z té čerpá i v noci, dokud se nevybije. Poté je energie do domu dodávána z distribuční sítě.

Instalujeme do
1 měsíce..

...a vše vyřídíme za vás. Od připojení k síti, dotaci i financování.

Prohlídka objektu a posouzení instalace

1   TÝDEN

Draft smlouvy, plné moci  a finální cenová nabídka

3   DNY

Podpis smlouvy a plné moci, plán přípravy na instalaci elektrárny

3 DNY

Podání žádosti o připojení k distribuční síti

DO   1  MĚSÍCE

Instalace elektrárny, revize a podání žádosti o její připojení distributorovi el. sítě (ČEZ nebo EG.D)

DO   1   MĚSÍCE

Zprovoznění FVE a podání žádosti NZÚ

Kvalitní práce a férová služba

Zajistíme vám celý proces

– financování, 
– instalace, 
– připojení k distribuční síti
– dotace
– nastavení elektrického tarifu a
   výkupů 

 

MÁM ZÁJEM >

Fotovoltaická elektrárna na klíč. 

Naše služby

Instalace

Instalujeme fotovoltaické elektrárny do 100 kW výkonu a tepelná čerpadla pro bytové a rodinné domy. 

Dokumentace

Veškeré záležitosti s distributorem rozvodné sítě a dotačními tituly vyřešíme za vás. Instalace elektrárny nebo tepelného čerpadla taktéž projektujeme. 

servis

Pravidelně servisujeme nejen naše instalace, ale také ty nainstalované jinými společnostmi. 

financování

Náš externí partner vám pomůže najít správné financování a tím, že instalací elektrárny nebo čerpadla zhodnotíte vaši nemovitost, nastaví správně i výši jejího pojištění. 

TO MĚ ZAJÍMÁ >

Fotovoltaická elektrárna na klíč. 

unirekon white

Kontakt

Švermova 61, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

fve@unirekon.cz

+420 733 713 474

WDL1

Úspěšně odesláno.